Close up of a broken front bumper on a white car before a plastic repair.
BEFORE
Close up of a broken front bumper on a white car after a plastic repair at the Repair2Care workshop.
AFTER

REPARATION AV TRASIG BILKLÄDSEL

Skador på plaststötfångarna, såsom revor, hål och repor, uppstår ofta på grund av parkeringsolyckor. Dessa skador är mycket iögonfallande och försämrar bilens utseende och värde. Vi kan reparera olika typer av skador på plastexteriören och återställa det drabbade området till ursprungligt skick så långt det är möjligt. 

Om din skada är större än 10x10 cm, få en utvärdering online eller besök ditt lokala Repair2Care-center för att få en offert.

Max 10x10 cm

40 MINUTER

2 ÅRS GARANTI

Hur repareras trasiga bildelar av plast?

Våra tekniker börjar med att polera det skadade området för att skapa en jämn yta innan plastsvetsningen. Därefter värms plastmaterialet och det termoplastiska tillståndet uppnås, vilket gör det möjligt att forma. Sedan appliceras den flytande plastmassan på det skadade området för att sammanfoga hålet eller sprickan. När ytan är rekonstruerad poleras den om för att skapa en jämn finish. Det sista steget består av att applicera den matchande färgen och strukturen, så att området känns och verkar så nära det ursprungliga skicket som möjligt.

Closeup of a plastic welding process during a plastic exterior repair.

INNOVATIVA TRADITIONELLA RAPARATIONER

A plastic bumper in front of white car.

Är det avgörande att restaurera bilar i plast?

Många antar att skador på plastexteriörer inte är avgörande eftersom dessa komponenter endast tjänar ett estetiskt syfte och inte är funktionella. Detta antagande är dock inte korrekt.

Plastkomponenter, såsom stötfångaren, har en väsentlig funktion. Stötfångaren skyddar karossen från större skador om bilen stöter på ett främmande föremål och absorberar stöten vid en kollision. Det betyder att även mindre bucklor eller sprickor kan få allvarliga konsekvenser. Skador på plastexteriören blir också betydande om du vill sälja, köpa eller lämna tillbaka en leasad bil, eftersom det påverkar bilens värde.

Undrar du om vi kan reparera din skada? Våra tekniker står redo att hjälpa dig. Kontakta ditt lokala Repair2Care-center för att få en professionell utvärdering.
chevron-down