Closeup of a cosmetic damage on a car dashboard before repair.
BEFORE
Closeup of a cosmetic damage on a car dashboard after repair.
AFTER

REPARATION AV BILENS INSTRUMENTBRÄDA

Revor och hål på instrumentbrädan är frekventa och minskar värdet och helhetsintrycket av bilen. Dessa skador kan dock snabbt repareras, och det skadade området kommer att vara nästan omöjligt att skilja från det opåverkade. 

Om din skada är större än 2,5 cm, få en utvärdering online eller besök ditt lokala Repair2Care-center för att få en offert.

Max 2,5 cm

1,5 TIMMAR

2 ÅRS GARANTI

Hur återställs hål på instrumentbrädan?

När det skadade området är rengjort, fyller teknikern sprickan eller hålet med ett fyllmedel och rekonstruerar strukturen. När fyllmedlet är härdat poleras ytan för att återskapa en slät och jämn finish. Denna process upprepas tills skadan är rekonstruerad. Instrumentbrädor eller dörrpaneler har en unik ytstruktur som våra tekniker kan återställa. Genom att använda ett silikonliknande ämne kan ytan kopieras och återskapas på det skadade området. När ytan är återställd är det sista steget att applicera matchande färg- och strukturspray. Därigenom känns och framstår området så nära ursprungsskicket som möjligt.

A technician restoring a small hole on a car dashboard.

INNOVATIVA TRADITIONELLA RAPARATIONER

Well-preserved and intact dashboard in car.

Varför reparera bilens instrumentbräda?

Vanligtvis är instrumentbrädor gjorda av mycket hållbart material, men daglig exponering för UV-strålar från solen eller extrem värme kan orsaka sprickbildning eller missfärgning. Skador på instrumentbrädan påverkar hur dina passagerare, potentiella köpare eller leasingleverantörer uppfattar din bil och dess värde.

Att reparera hål, repor eller missfärgningar på instrumentbrädan bidrar till att bibehålla en välbevarad bil och bibehålla högsta möjliga värde om du vill sälja, köpa eller returnera från leasing.

Vi kan reparera de kosmetiska skadorna på din instrumentbräda till ett fast pris med två års garanti på bara några timmar.
chevron-down