Before image of a vinyl repair on grey car interior
BEFORE
After image of vinyl repair on grey car interior.
AFTER

REPARATION AV TRASIG VINYL ELLER PLAST

Revor och hål på plast- eller vinylinredningen är frekventa och minskar värdet och helhetsintrycket av bilen. Dessa skador kan dock snabbt repareras, och det skadade området kommer att vara nästan omöjligt att skilja från det opåverkade. 

Om din skada är större än 2,5 cm, få en utvärdering online eller besök ditt lokala Repair2Care-center för att få en offert.

Max 2,5 cm

1,5 TIMMAR

2 ÅRS GARANTI

Hur återställs ett hål i bilens plast eller vinyl?

När det skadade området är rengjort, fyller teknikern sprickan eller hålet med ett fyllmedel och rekonstruerar strukturen. När fyllmedlet är härdat poleras ytan för att återskapa en slät och jämn finish. Denna process upprepas tills skadan är rekonstruerad. Instrumentbrädor eller dörrpaneler har en unik ytstruktur som våra tekniker kan återställa. Genom att använda ett silikonliknande ämne kan ytan kopieras och återskapas på det skadade området. När ytan är återställd är det sista steget att applicera matchande färg- och strukturspray. Därigenom känns och framstår området så nära ursprungsskicket som möjligt.

A technician filling a small hole in the vinyl car interior.

INNOVATIVA TRADITIONELLA RAPARATIONER

Close up of plastic and vinyl material on a car door.

Varför reparera bilinredningen i plast?

När du kör runt med en hundbur eller lastar bilen med matvaror, utrustning eller semesterbagage uppstår ofta skador på plast- eller vinylinredningen.

Hål, repor och missfärgningar på plastinredningen försämrar helhetsintrycket av bilen och dess värde.

Vi kan reparera skadan till ett överkomligt fast pris, så slipper du en orimligt stor räkning för en ersättning på en traditionell verkstad.
chevron-down