Sparen Sie 50 € vid din första reparation med koden: Repair2Care

Sparen Sie 50 € vid din första reparation med koden: Repair2Care

Integritetspolicy

MEDDELANDE OM SEKRETESS

Senast uppdaterad 21 januari 2023Detta integritetsmeddelande gäller för Repair2Care Internationellt (bedriver verksamhet under namnet R2C) ("R2C," "vi," "oss," eller "vår"), beskriver hur och varför vi kan komma att samla in, lagra, använda och/eller dela ("process") din information när du använder våra tjänster ("Tjänster"), till exempel när du:
 • Besök vår webbplats vid https://repair2care.comeller någon av våra webbplatser som länkar till detta integritetsmeddelande
 • Ladda ner och använd vår mobilapplikation (R2C), eller någon annan av våra applikationer som länkar till detta integritetsmeddelande
 • Samarbeta med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang
Frågor eller funderingar? Att läsa detta integritetsmeddelande hjälper dig att förstå dina rättigheter och val när det gäller integritet. Om du inte samtycker till vår policy och praxis ska du inte använda våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss på info@repair2care.com.


SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE PUNKTERNA

Denna sammanfattning innehåller viktiga punkter från vårt integritetsmeddelande, men du kan få mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje viktig punkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta det avsnitt du letar efter. Du kan också klicka på här för att gå direkt till vår innehållsförteckning.

Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi komma att behandla personuppgifter beroende på hur du interagerar med R2C och Tjänsterna, de val du gör samt de produkter och funktioner du använder. Klicka här här för att få veta mer.

Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

Får vi någon information från tredje part? Vi tar inte emot någon information från tredje part.

Hur behandlar vi din information? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeribekämpning och för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar dina uppgifter endast när vi har en giltig rättslig anledning att göra det. Klicka här här för att få veta mer.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje part. Klicka här här för att få veta mer.

Hur håller vi din information säker? Vi har organisatorisk och tekniska processer och förfaranden på plats för att skydda dina personuppgifter. Ingen elektronisk överföring över internet eller teknik för informationslagring kan dock garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehörig tredje part inte kommer att kunna kringgå vår säkerhet och otillbörligt samla in, få tillgång till, stjäla eller ändra din information. Klicka här här för att få veta mer.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga sekretesslagen innebära att du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Klicka här här för att få veta mer.

Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är att fylla i vårt formulär för begäran om uppgifter som finns tillgängligt häreller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Vill du veta mer om vad R2C gör med all information som vi samlar in? Klicka här här för att granska meddelandet i sin helhet.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personuppgifter som du lämnar till oss

I korthet: Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrera dig på Tjänsterna, uttrycka ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Personuppgifter som tillhandahålls av dig. De personuppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. De personuppgifter vi samlar in kan omfatta följande:
 • namn
 • telefonnummer
 • e-postadresser
 • Användarnamn
 • Lösenord
 • faktureringsadresser
 • kontaktpreferenser
Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

Applikationsdata. Om du använder våra applikationer kan vi också samla in följande information om du väljer att ge oss åtkomst eller tillstånd:
 • Geolokaliseringsinformation. Vi kan begära åtkomst eller tillstånd att spåra platsbaserad information från din mobila enhet, antingen kontinuerligt eller medan du använder vår(a) mobila applikation(er), för att tillhandahålla vissa platsbaserade tjänster. Om du vill ändra vår åtkomst eller våra behörigheter kan du göra det i enhetens inställningar.
 • Åtkomst för mobila enheter. Vi kan begära åtkomst eller tillstånd till vissa funktioner från din mobila enhet, inklusive din mobila enhets kamera, förvaring, och andra funktioner. Om du vill ändra vår åtkomst eller våra behörigheter kan du göra det i inställningarna på din enhet.
 • Data från mobila enheter. Vi samlar automatiskt in enhetsinformation (såsom din mobila enhets ID, modell och tillverkare), operativsystem, versionsinformation och systemkonfigurationsinformation, enhets- och applikationsidentifieringsnummer, webbläsartyp och version, maskinvarumodell Internetleverantör och/eller mobiloperatör och IP-adress (Internet Protocol) (eller proxyserver). Om du använder våra applikationer kan vi också samla in information om det telefonnät som är kopplat till din mobila enhet, din mobila enhets operativsystem eller plattform, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika enhets-ID och information om de funktioner i våra applikationer som du har tillgång till.
 • Push-notifieringar. Vi kan begära att få skicka push-meddelanden om ditt konto eller vissa funktioner i applikationen/applikationerna. Om du inte vill ta emot dessa typer av meddelanden kan du stänga av dem i inställningarna på din enhet.
Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra applikationer, för felsökning och för våra interna analys- och rapporteringssyften.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss måste vara sanna, fullständiga och korrekta, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådana personuppgifter.

Information som samlas in automatiskt

I korthet: Viss information - såsom din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i Tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller din kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många andra företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.

Den information vi samlar in omfattar:
 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är tjänsterelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du kommer åt eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i tjänsterna (t.ex. datum-/tidsstämplar i samband med din användning, visade sidor och filer, sökningar och andra åtgärder du vidtar, t.ex. vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") och hårdvaruinställningar).
 • Data om enheten. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt Tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan dessa enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifieringsnummer, plats, webbläsartyp, maskinvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfigurationsinformation.
 • Uppgifter om plats. Vi samlar in platsdata, t.ex. information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen av och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt tjänsterna. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja att inte tillåta oss att samla in denna information antingen genom att neka åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Om du väljer att avstå kan det dock hända att du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.
2. HUR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

I korthet: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeribekämpning och för att följa lagen. Vi kan också behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive
 • För att underlätta skapande och autentisering av konton och på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto, samt hålla ditt konto i funktionsdugligt skick.
 • För att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare. Vi kan behandla dina uppgifter för att besvara dina förfrågningar och lösa eventuella problem som du kan ha med den begärda tjänsten.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan behandla dina uppgifter för att skicka information till dig om våra produkter och tjänster, ändringar i våra villkor och policyer och annan liknande information.
 • Till uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan behandla dina uppgifter för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och byten som görs via Tjänsterna.

 • För att rädda eller skydda en enskild persons vitala intressen. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.

3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ANVÄNDER VI FÖR ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

I korthet: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har en giltig rättslig grund (dvs., rättslig grund) för att göra det enligt tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Om du befinner dig i EU eller Storbritannien gäller detta avsnitt för dig.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och UK GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla din personliga information. Vi kan därför förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:
 • Samtycke. Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss tillstånd (dvs., samtycke) för att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Klicka på här för att få veta mer.
 • Fullgörande av avtal. Vi kan behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, inklusive att tillhandahålla våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.
 • Lagstadgade skyldigheter. Vi kan behandla dina uppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, t.ex. för att samarbeta med en brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter eller lämna ut dina uppgifter som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.
 • Viktiga intressen. Vi kan behandla dina uppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, till exempel situationer som innebär potentiella hot mot en persons säkerhet.

Om du befinner dig i Kanada gäller detta avsnitt för dig.

Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss särskilt tillstånd (t.ex., uttryckligt samtycke) för att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, eller i situationer där ditt tillstånd kan härledas (dvs., underförstått samtycke). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Klicka på här för att få veta mer.

I vissa undantagsfall kan vi ha laglig rätt enligt tillämplig lag att behandla din information utan ditt samtycke, inklusive t.ex:
 • Om insamlingen tydligt ligger i en enskild persons intresse och samtycke inte kan erhållas inom rimlig tid
 • För utredningar och upptäckt och förebyggande av bedrägerier
 • För affärstransaktioner under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda
 • Om det ingår i ett vittnesmål och insamlingen är nödvändig för att bedöma, behandla eller reglera ett försäkringsärende
 • För identifiering av skadade, sjuka eller avlidna personer och kommunikation med anhöriga
 • Om vi har rimliga skäl att tro att en person har varit, är eller kan vara offer för ekonomiskt missbruk
 • Om det är rimligt att förvänta sig att insamling och användning med samtycke skulle äventyra tillgängligheten eller riktigheten av informationen och insamlingen är rimlig för ändamål relaterade till att undersöka ett brott mot ett avtal eller en överträdelse av lagarna i Kanada eller en provins
 • Om utlämnandet krävs för att följa en stämning, en order, ett domstolsbeslut eller domstolens regler om framläggande av handlingar
 • Om den producerades av en enskild person inom ramen för dennes anställning, affärsverksamhet eller yrke och insamlingen är förenlig med de syften för vilka informationen producerades
 • Om insamlingen uteslutande sker för journalistiska, konstnärliga eller litterära ändamål
 • Om informationen är allmänt tillgänglig och anges i föreskrifterna

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

I korthet: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje part.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter i följande situationer:
 • Överföring av affärsverksamhet. Vi kan dela eller överföra dina uppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • När vi använder Google Maps Platform API:er. Vi kan dela din information med vissa Google Maps Platform API:er (t.ex., Google Maps API, API för platser). Mer information om Googles sekretesspolicy finns här länk. Vi inhämtar och lagrar på din enhet ("cache") din plats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av detta dokument.
 • Erbjuda Wall. Vår(a) applikation(er) kan visa en tredje parts värd "erbjuda vägg." En sådan erbjudandevägg gör det möjligt för tredjepartsannonsörer att erbjuda virtuell valuta, gåvor eller andra föremål till användare i utbyte mot att de accepterar och slutför ett annonserbjudande. En sådan erbjudandevägg kan visas i våra applikationer och visas för dig baserat på vissa uppgifter, t.ex. ditt geografiska område eller demografisk information. När du klickar på en erbjudandevägg kommer du att föras till en extern webbplats som tillhör andra personer och kommer att lämna vår applikation (er). En unik identifierare, t.ex. ditt användar-ID, kommer att delas med leverantören av erbjudandeväggen för att förhindra bedrägeri och korrekt kreditera ditt konto med den relevanta belöningen.

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

I korthet: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbfyrar och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan neka vissa cookies finns i vårt Cookie Notice.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

I korthet: Vi behåller dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatt, redovisning eller andra rättsliga krav). Inget syfte i detta meddelande kräver att vi behåller dina personuppgifter längre än den tidsperiod under vilken användarna har ett konto hos oss.

När vi inte längre har något legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backuparkiv), så kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

I korthet: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatorisk och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatorisk säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehörig tredje part inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och otillbörligt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter sker överföring av personuppgifter till och från våra Tjänster på egen risk. Du bör endast få åtkomst till tjänsterna i en säker miljö.

8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

I korthet: Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet uppgifter från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en minderårig och samtycker till att den minderåriga personen använder tjänsterna. Om vi får kännedom om att personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du blir medveten om några uppgifter som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på info@repair2care.com.

9. VAD HAR DU FÖR RÄTT TILL PRIVATLIV?

I korthet: I vissa regioner, t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Förenade kungariket (UK) och Kanadahar du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

I vissa regioner (t.ex. EES, Storbritannien och Kanada), har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan omfatta rätten (i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter, (ii) att begära rättelse eller radering, (iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, och (iv) i tillämpliga fall, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?" nedan.

Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.
 
Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga hos din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du befinner dig i Schweiz hittar du kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Återkalla ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, vilket kan vara uttryckligt och/eller underförstått samtycke beroende på tillämplig lag, du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?" nedan eller uppdatera dina preferenser.

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen innan den återkallas eller, när tillämplig lag tillåter det, kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs i enlighet med andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Välja bort marknadsföring och reklamkommunikation: Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring och reklamkommunikation genom att klicka på länken för avregistrering i de e-postmeddelanden som vi skickar, eller genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?" nedan. Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande komma att kommunicera med dig - till exempel för att skicka servicerelaterade meddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du göra det:
 • Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.
 • Kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges.
Om du begär att ditt konto ska avslutas kommer vi att inaktivera eller radera ditt konto och din information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägerier, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, genomdriva våra juridiska villkor och/eller följa tillämpliga juridiska krav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort cookies och för att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på våra tjänster, besök http://www.aboutads.info/choices/.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du skicka e-post till oss på info@repair2care.com.

10. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER SOM INTE FÅR SPÅRAS

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobila applikationer innehåller en Do-Not-Track ("DNT") funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill att data om din surfning på nätet ska övervakas och samlas in. I detta skede finns ingen enhetlig teknikstandard för erkännande och implementering av DNT-signaler har varit slutförd. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler från webbläsare eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte bli spårad online. Om det antas en standard för spårning online som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.

11. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

I korthet: Ja, om du är bosatt i Kalifornien har du särskilda rättigheter när det gäller åtkomst till dina personuppgifter.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Skina ljuset" lagen tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att en gång om året kostnadsfritt begära och få information från oss om kategorier av personuppgifter (om några) som vi lämnat ut till tredje part för direkt marknadsföring och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personuppgifter med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Om du är under 18 år, bosatt i Kalifornien och har ett registrerat konto hos Tjänsterna har du rätt att begära borttagning av oönskade uppgifter som du publicerar offentligt på Tjänsterna. För att begära borttagning av sådana uppgifter, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och ange den e-postadress som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men var medveten om att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller fullständigt från alla våra system (t.ex., säkerhetskopior, etc.).

Sekretessmeddelande från CCPA

I California Code of Regulations definieras en "invånare" som:

(1) varje person som befinner sig i delstaten Kalifornien för annat än ett tillfälligt eller övergående syfte och
(2) varje fysisk person som har sin hemvist i delstaten Kalifornien och som befinner sig utanför delstaten Kalifornien för ett tillfälligt eller övergående ändamål

Alla andra individer definieras som "icke-invånare".

Om denna definition av "invånare" gäller för dig, måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter när det gäller dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in?

Vi har samlat in följande kategorier av personuppgifter under de senaste tolv (12) månaderna:

KategoriExempelSamlade
A. Identifierare
Kontaktuppgifter, t.ex. riktigt namn, alias, postadress, telefonnummer eller mobilnummer, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, Internetprotokolladress, e-postadress och kontonamn

NEJ

B. Kategorier av personuppgifter som anges i Kaliforniens lag om kundregister
Namn, kontaktuppgifter, utbildning, anställning, anställningshistorik och finansiell information

NEJ

C. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt kalifornisk eller federal lag
Kön och födelsedatum

NEJ

D. Kommersiell information
Transaktionsinformation, köphistorik, finansiella uppgifter och betalningsinformation

NEJ

E. Biometrisk information
Fingeravtryck och röstavtryck

NEJ

F. Internet eller andra liknande nätverksaktiviteter
Browsinghistorik, sökhistorik, online beteende, intressedata och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser

NEJ

G. Geolokaliseringsuppgifter
Enhetens placering

NEJ

H. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller liknande information
Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar som skapats i samband med vår affärsverksamhet

NEJ

I. Yrkes- eller anställningsrelaterad information
Kontaktuppgifter för företag för att kunna tillhandahålla våra tjänster på företagsnivå eller yrkestitel, arbetshistorik och yrkeskvalifikationer om du söker ett jobb hos oss

NEJ

J. Information om utbildning
Studentjournaler och kataloginformation

NEJ

K. Slutsatser som dragits från annan personlig information
Slutsatser som dras från någon av de insamlade personuppgifter som anges ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om, till exempel, en individs preferenser och egenskaper

NEJ

L. Känslig personlig information
NEJ


Vi kan också samla in annan personlig information utanför dessa kategorier genom fall där du interagerar med oss personligen, online, eller via telefon eller post i samband med:
 • Få hjälp via våra kanaler för kundsupport;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och
 • Underlätta tillhandahållandet av våra tjänster och besvara dina förfrågningar.
Hur använder och delar vi dina personuppgifter?

Mer information om våra metoder för insamling och delning av data finns i detta integritetsmeddelande.

Du kan kontakta oss via e-post till info@repair2care.com, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ned i detta dokument.

Om du använder en auktoriserad ombud för att utöva din rätt till opt-out kan vi avslå en begäran om auktoriserad agenten inte inkommer med bevis på att de har blivit giltigt auktoriserad att agera på dina vägnar.

Kommer din information att delas med någon annan?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer i enlighet med ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Varje tjänsteleverantör är en vinstdrivande enhet som behandlar informationen för vår räkning och följer samma strikta krav på integritetsskydd som föreskrivs i CCPA.

Vi kan använda dina personuppgifter för våra egna affärsändamål, t.ex. för att genomföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta anses inte vara "försäljning" av dina personuppgifter.

Repair2Care Internationellt under de senaste tolv (12) månaderna inte har lämnat ut, sålt eller delat några personuppgifter till tredje part för affärsmässiga eller kommersiella ändamål. Repair2Care Internationellt kommer i framtiden inte att sälja eller dela personuppgifter som tillhör webbplatsbesökare, användare och andra konsumenter.

Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter

Rätt att begära radering av uppgifter - Begäran om radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter. Om du ber oss att radera dina personuppgifter kommer vi att respektera din begäran och radera dina personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag som anges i lag, såsom (men inte begränsat till) en annan konsuments utövande av sin rätt till yttrandefrihet, våra efterlevnadskrav till följd av en rättslig skyldighet eller någon behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.

Rätt att bli informerad - Begäran att få veta

Beroende på omständigheterna har du rätt att få veta:
 • Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter;
 • de kategorier av personuppgifter som vi samlar in;
 • de ändamål för vilka de insamlade personuppgifterna används;
 • om vi säljer eller delar personuppgifter till tredje part;
 • de kategorier av personuppgifter som vi har sålt, delat eller lämnat ut för ett affärssyfte;
 • kategorierna av tredje parter till vilka personuppgifterna såldes, delades eller lämnades ut för ett affärssyfte;
 • det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in, sälja eller dela personuppgifter; och
 • de specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig.
I enlighet med tillämplig lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera konsumentinformation som är avidentifierad som svar på en konsumentförfrågan eller att återidentifiera enskilda uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.

Rätt till icke-diskriminering vid utövandet av en konsuments integritetsrättigheter

Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar dina integritetsrättigheter.

Rätt att begränsa användning och utlämnande av känsliga personuppgifter

Vi behandlar inte konsumenternas känsliga personuppgifter.

Verifieringsprocess

När vi tar emot din begäran måste vi verifiera din identitet för att fastställa att du är samma person som vi har information om i vårt system. Dessa verifieringsåtgärder kräver att vi ber dig att tillhandahålla information så att vi kan matcha den med information som du tidigare har tillhandahållit oss. Beroende på vilken typ av begäran du skickar in kan vi till exempel be dig att tillhandahålla viss information så att vi kan matcha den information du tillhandahåller med den information vi redan har registrerad, eller så kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex., telefon eller e-post) som du tidigare har lämnat till oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder om omständigheterna kräver det.

Vi kommer endast att använda personuppgifter som anges i din begäran för att verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran. I möjligaste mån kommer vi att undvika att begära ytterligare information från dig i verifieringssyfte. Men om vi inte kan verifiera din identitet utifrån den information som vi redan har, kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare information för att verifiera din identitet och för säkerhets- eller bedrägeriförebyggande ändamål. Vi kommer att radera sådan ytterligare information så snart vi har avslutat verifieringen av dig.

Andra rättigheter till privatliv
 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta, eller begära att behandlingen av informationen begränsas.
 • Du kan ange en auktoriserad ombud för att göra en begäran enligt CCPA för din räkning. Vi kan neka en begäran från en auktoriserad agent som inte inkommer med bevis på att de har giltig auktoriserad att agera för din räkning i enlighet med CCPA.
 • Du kan begära att få slippa framtida försäljning eller delning av dina personuppgifter till tredje part. När vi mottar en begäran om opt-out kommer vi att agera på begäran så snart som möjligt, men inte senare än femton (15) dagar från det datum då begäran lämnades in.
För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post till info@repair2care.com, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ned i detta dokument. Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna att du hör av dig till oss.

12. HAR INVÅNARE I VIRGINIA SÄRSKILDA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

I korthet: Ja, om du är bosatt i Virginia kan du få särskilda rättigheter när det gäller åtkomst till och användning av dina personuppgifter.

Virginia CDPA Sekretessmeddelande

Enligt Virginias lag om skydd av konsumentuppgifter (CDPA):

"Konsument" avser en fysisk person som är bosatt i Commonwealth och som agerar endast i ett individuellt sammanhang eller hushållssammanhang. Det omfattar inte en fysisk person som agerar i ett kommersiellt eller anställningsmässigt sammanhang.

"Personuppgifter" innebär all information som är kopplad eller rimligen kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. "Personuppgifter" omfattar inte avidentifierade uppgifter eller offentligt tillgänglig information.

"Försäljning av personuppgifter" utbyte av personuppgifter mot ekonomisk ersättning.

Om denna definition "konsument" gäller för dig, måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter när det gäller dina personuppgifter.

Den information vi samlar in, använder och lämnar ut om dig kommer att variera beroende på hur du interagerar med Repair2Care Internationellt och våra tjänster. Om du vill veta mer kan du besöka följande länkar:
Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter
 • Rätt att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte
 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt att korrigera felaktigheter i dina personuppgifter
 • Rätt att begära radering av dina personuppgifter
 • Rätt att få en kopia av de personuppgifter som du tidigare har delat med oss
 • Rätt att välja bort behandling av dina personuppgifter om de används för riktad reklam, försäljning av personuppgifter eller profilering för att främja beslut som har rättsliga eller liknande betydande följder ("profilering")
Repair2Care Internationellt har inte sålt några personuppgifter till tredje part för affärsmässiga eller kommersiella ändamål. Repair2Care Internationellt kommer i framtiden inte att sälja personuppgifter som tillhör webbplatsens besökare, användare och andra konsumenter.

Utöva dina rättigheter enligt CDPA i Virginia

Mer information om våra metoder för insamling och delning av data finns i detta integritetsmeddelande.

Du kan kontakta oss via e-post på info@repair2care.com, genom att besöka vår formulär för begäran om uppgifter, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ned i detta dokument.

Om du använder en auktoriserad ombud för att utöva dina rättigheter, kan vi avslå en begäran om auktoriserad agenten inte inkommer med bevis på att de har blivit giltigt auktoriserad att agera på dina vägnar.

Verifieringsprocess

Vi kan begära att du tillhandahåller ytterligare information som rimligen krävs för att verifiera din och din konsuments begäran. Om du skickar in begäran via en auktoriserad kan vi behöva samla in ytterligare information för att verifiera din identitet innan vi behandlar din begäran.

När vi mottagit din begäran kommer vi att svara utan onödigt dröjsmål, men i samtliga fall inom fyrtiofem (45) dagar från mottagandet. Svarsperioden kan förlängas en gång med fyrtiofem (45) ytterligare dagar om det är rimligt nödvändigt. Vi kommer att informera dig om en sådan förlängning inom den ursprungliga svarsperioden på 45 dagar, tillsammans med skälet till förlängningen.

Rätt att överklaga

Om vi avstår från att vidta åtgärder med anledning av din begäran kommer vi att informera dig om vårt beslut och skälen till det. Om du vill överklaga vårt beslut, vänligen maila oss på info@repair2care.com. Inom sextio (60) dagar från mottagandet av ett överklagande kommer vi att skriftligen informera dig om alla åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits med anledning av överklagandet, inklusive en skriftlig förklaring av skälen till besluten. Om din överklagan avslås kan du kontakta justitiekanslern för att lämna in ett klagomål.

13. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

I korthet: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med en uppdaterad "Reviderad" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att på en framträdande plats publicera ett meddelande om sådana ändringar eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta integritetsmeddelande ofta för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information.

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på info@repair2care.com eller per post till:

Repair2Care Internationellt
hobrovej 963
Støvring, Danmark 9530
Danmark

15. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi samlar in från dig, ändra dessa uppgifter eller radera dem. För att begära granskning, uppdatering eller radering av dina personuppgifter, vänligen skicka in ett förfrågningsformulär genom att klicka på här.
Denna integritetspolicy skapades med hjälp av Termlys Generator för sekretesspolicy.