Sparen Sie 50 € vid din första reparation med koden: Repair2Care

Sparen Sie 50 € vid din första reparation med koden: Repair2Care

Närbild av ett stenskott på en vindruta före reparation.
FÖRE
EFTER

REPARATION AV STENSKOTT I VINDRUTAN

Det är viktigt att du får ditt stenskott lagat så snabbt som möjligt, för om skadan sprider sig är det nödvändigt att byta ut hela vindrutan. Boka en reparation idag för att uppnå ett nästan osynligt resultat och undvika kostnaden för att behöva byta ut hela vindrutan.

Om du har flera skador eller om skadan är större än 2 cm kan du få en utvärdering online eller besöka ditt lokala Repair2Care-center för att få en offert.

Max 2 cm

50 MINUTER

2 ÅRS GARANTI

HAR DU FÅTT ETT STENSKOTT I VINDRUTAN? 

Det är viktigt att du får din vindruta reparerad så snart som möjligt om du har fått ett stenskott. Ett stenskott i bilens vindruta utgör en potentiell säkerhetsrisk eftersom glaset blir mer ömtåligt när det skadas. Bilens vindruta skyddar föraren och passagerarna från yttre krafter, särskilt i händelse av en bilolycka.

Om du har skadat din vindruta, oavsett om skadan består av ett stenskott eller en spricka i vindrutanär det viktigt att få skadan reparerad så snart som möjligt.

Tidig reparation ökar säkerheten avsevärt för dig och dina passagerare. Dessutom får du ett mycket bättre resultat om du låter reparera vindrutan innan smuts och skräp har hunnit sätta sig i stenskottet. Få din vindruta lagad på Repair2Care. Vi kan reparera din vindruta på mindre än 1 timme. Boka din reparation av stenskott nu.

En tekniker reparerar ett stenskott i en vindruta.

INNOVATIVA TRADITIONELLA RAPARATIONER

Ett stenskott på vindrutan sett från insidan av en bil.

Kostnad för reparation av stenskott på vindruta

Vi erbjuder reparationer av stenskott på vindrutan till ett konkurrenskraftigt pris. Det är viktigt att du inte underskattar de potentiella riskerna med att ha ett stenskott i vindrutan. Trots att skadan till synes är liten kan det leda till betydande ekonomiska konsekvenser för dig om du struntar i att reparera den. 

När vindrutan utsätts för större temperaturförändringar kan även ett mindre stenskott sprida sig och orsaka ännu större skador. Stötar på vägen eller en vanlig biltvätt kan också orsaka mer skada på redan befintliga stenskott.

Om ett mindre stenskott i vindrutan först expanderar eller blir större kommer det oundvikligen att bli nödvändigt att byta ut hela vindrutan, och ett komplett byte är betydligt dyrare än en mindre reparation.

VANLIGA FRÅGOR

Ta en titt på vår FAQ om stenskottsreparationer, där du hittar detaljerade svar och tips för att hantera skador på din bils vindruta.
Hur fixar man ett stenskott på vindrutan?
Kan stenskott från vindrutan repareras?
Hur uppstår stenskottskador i vindrutan?
Hur förhindrar man att ett stenskott i vindrutan sprider sig?

Vi erbjuder en effektiv och tillförlitlig reparationsmetod för stenskott i vindrutan. Vår reparation förstärker din vindruta och hjälper dig att undvika ett kostsamt byte av hela vindrutan.

Först inspekterar våra skickliga tekniker stenskottet noggrant och fastställer storlek, placering och omfattning av skadan. Därefter avgör teknikern om en reparation överhuvudtaget är möjlig.

Våra skickliga tekniker använder harts för att fylla ut de skadade områdena i vindrutan. Detta är en bindande vätska som endast härdar under UV-ljus. Detta kraftfulla harts skapar nästan osynliga resultat och bidrar till att återställa vindrutans styrka.

Ja, i allmänhet kan endast stenskottskador som mäter mindre än 2 cm repareras.

Skador som mäter mer än så måste utvärderas innan vi kan avgöra om en reparation kan utföras.

Stenskott i vindrutan uppstår ofta på grund av att små stenar eller grus samlas i däckens slitbanemönster. När fordonet körs i hög hastighet kan dessa slungas bakåt och eventuellt träffa bakomvarande fordon.

Risken för att få ett stenskott är högre vid körning på grusvägar eller på platser med vägbyggen. Dessutom inträffar många stenskott på motorvägar på grund av den förhöjda hastigheten, vilket ökar risken för att små stenar kastas bakåt.

Stenskott är svåra att undvika. Risken minskar dock betydligt om du ser till att hålla avstånd till andra fordon.

Det du behöver göra för att förhindra att stenskott på vindrutan förvärras är först och främst att få skadan reparerad så snabbt som möjligt. Temperaturförändringar och ojämnheter på vägen kan förvärra skadan avsevärt. I vissa fall kan ett stenskott också utvecklas till en spricka i vindrutan istället.

Om du kör för länge med ett stenskott riskerar du att skadan blir så stor att den inte längre går att reparera.

Om detta händer är ditt enda alternativ att byta ut hela vindrutan. Detta kommer sannolikt att bli en kostsam affär beroende på märke och modell av din bil.